De datum van de BBQ zal tijdens de komende ALV worden vastgesteld