Aanmelden wandeling lid/leden

Alleen leden kunnen zich via onderstaand formulier aanmelden. Leden die op hetzelfde adres wonen, kunnen zich gezamenlijk aanmelden.

Introducés kunnen door een lid worden aangemeld via aanmelden introducé; het lid is dan ook automatisch aangemeld.

Wil je een bevestigingsbericht van je aanmelding? Vul dan je e-mailadres in en vink "Stuur mij een kopie" aan (beide optioneel).