Veilig op pad

Wanneer je alleen of met een klein groepje wandelt 

 

  • Waar lopen? 

Maak eerst en vooral gebruik van voetpad, het deel van de weg dat speciaal is voorbehouden voor voetgangers. Als er geen voetpad is, gebruik dan begaanbare verhoogde bermen. Bij gebrek daaraan gebruik je begaanbare "gelijkgrondse" bermen. Als er ook geen "gelijkgrondse" bermen zijn mag je lopen op andere delen van de openbare weg, zoals de parkeerzone of het fietspad (verleen er wel voorrang aan fietsers!). Kan ook dat niet, dan pas mag je ook op de rijbaan lopen. Maak dus de veiligste keuze en probeer daarbij de rijbaan te vermijden. Opgelet: moet een groep toch op de rijbaan stappen, loop dan zo links mogelijk langs de weg.

  • Hoe en waar steek je over? 

Gebruik altijd een oversteekplaats als die er is (verplicht te gebruiken als die zich op minder dan 30 meter bevindt). Steek voorzichtig over en hou rekening met naderende voertuigen (ook al heb je tijdens het oversteken op een oversteekplaats voorrang). Oversteken moet haaks op de rijbaan. Daarbij mag de voetganger niet slenteren of onnodig blijven staan. 

Wanneer je in een groep op de openbare weg wandelt 

De term ‘groep’ wordt voor wandelaars of lopers niet duidelijk afgebakend. Groepen volgen dus bij voorkeur de regels die gelden voor individueel lopen of wandelen (zie hierboven). Ook het begrip ‘begeleiding’ is niet verder bepaald. Een leider is diegene die verantwoordelijkheid draagt over de groep. De begeleiding kent de rechten en plichten van een groep op de openbare weg en beschikt over verlichting en/of het C3-verkeersbordje indien nodig. 

 

  • Waar  lopen? 

Groepen zonder begeleiding dienen de regels van de individuele loper of wandelaar na te leven (zie hierboven).

Groepen met begeleiding mogen op de rijbaan lopen en doen dat dan verplicht rechts (!), op voorwaarde dat iedereen achter elkaar loopt. Het is verplicht een van de gidsen aan het hoofd van de groep te laten lopen en hun aanwijzingen op te volgen. Het is in het belang van ieders veiligheid en verantwoordelijkheid zich niet van de groep af te zonderen.

 

  • Hoe en waar steek je over? 

Gebruik altijd een oversteekplaats als die er is (verplicht te gebruiken als die zich op minder

dan 30 meter bevindt). Op kruispunten zonder verkeerslichten kan de groepsleider een overstekende groep

signaleren aan het aankomende verkeer. Oversteken moet haaks op de rijbaan. Daarbij mag de voetganger

niet slenteren of onnodig blijven staan. Opgelet: trams hebben voorrang, behalve als er verkeerslichten zijn.

Een groep die oversteekt mag niet gebroken worden door andere weggebruikers. Wanneer

voetgangerslicht op rood springt tijdens het oversteken, dan mag de groep op het zebrapad verder lopen. Wie

nog op de stoep staat, moet bij rood licht echter wachten, ook al maak je deel uit van een groep.

 

  • Verlichten van een groep op de rijbaan 

Bij slechte zichtbaarheid (duister of mist, niet meer mogelijk om duidelijk te zien tot een afstand van 200 meter) moet een groep (met of zonder begeleiding) verplicht verlicht zijn:

  • De groep met begeleiding loopt rechts op de rijbaan: wit licht links vooraan, rood links achteraan.
  • De groep loopt links op de rijbaan: rood licht rechts vooraan, wit licht rechts achteraan.
  • Is de groep lang, dan is het bovendien verplicht om op de flanken bijkomende witte lichten te voorzien die in alle richtingen zichtbaar zijn.