Gidsen

De motor van de vereniging is ons gidsen corps: 

  • Marie-Hélène Allègre, Gerda Deinum, Mark Goppel, Markus Buter, Menno Rientjes, Gerrie van Dijk, Hans Bicknese en Dirk Vermey verzorgen de vaste wandelingen op de eerste donderdag en derde dinsdag van de maand. Patricia Sluyter, Ineke van Dijk en Jos Heessels organiseren kortere wandelingen op de vierde dinsdag  van de maand.
  • Van dit wandelritme kan worden afgeweken indien nodig
  • In principe worden alle wandelingen door de gidsen voorgelopen.
  • De gidsen besluiten over eventueel noodzakelijke annulering van hun wandeling, of verplaatsing naar andere datum 
  • Markus Buter organiseert het  gidsenoverleg, dat een viertal keer per seizoen wordt gehouden. Tijdens overleg wordt ook het wandelprogramma voor het seizoen gemaakt.
  • De gidsen  verzorgen de uitnodiging van hun wandeling
  • Menno Rientjes stuurt per mail de uitnodigingen en deelnemerslijsten naar de leden en verzorgt de inschrijvingen