Gidsen

De motor van de vereniging is ons gidsencorps: 

 • Marie-Hélène Allègre, Gerda Deinum, Mark Goppel, Markus Buter, Menno Rientjes, Gerrie van Dijk, Ad Voogt, Dirk Vermeij en Hans Bicknese verzorgen de wandelingen van categorie ll, lll en lV. Patricia Sluyter, Ineke van Dijk en Jos Heessels organiseren de categorie l wandelingen. 
 • Wandelritme in de maand: 
  • eerste donderdag categorie ll
  • tweede donderdag van de maand categorie lll
  • derde donderdag van de maand categorie l
  • vierde donderdag van de maand categorie lV
 • Van dit wandelritme kan worden afgeweken indien nodig
 • In principe worden alle wandelingen van categorieën I, II en III door de gidsen voorgelopen.
 • De gidsen besluiten over eventueel noodzakelijke annulering van hun wandeling, of verplaatsing naar andere datum 
 • Markus Buter organiseert het  gidsenoverleg, dat een viertal keer per seizoen wordt gehouden. Tijdens overleg wordt ook het wandelprogramma voor het seizoen gemaakt.
 • De gidsen  verzorgen de uitnodiging van hun wandeling
 • Menno Rientjes stuurt per mail de uitnodigingen en deelnemerslijsten naar de leden en verzorgt de inschrijvingen